onair

การถ่ายทอดสด “การนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙”

onair

สำหรับช่องดูถ่ายทอดตลอดงาน(3-4 กย.59)

หรือ ช่อง live narinukun
หรือ ทีวีนารีนุกูล.com

คลิปการสอนที่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัล ตามกิจกรรม DLIT

วิชาภาษาจีน เรื่องการบอกเวลา โดยครูแพท

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยครูอวยชิต

กิจกรรม