onair


onair

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมใจกันในการแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ ในหัวใจ พร้อมทั้งแปรอักษรเป็นชื่อโรงเรียน “นารีนุกูล” ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนนารีนุกูล…

คลิปการสอนที่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัล ตามกิจกรรม DLIT

วิชาภาษาจีน เรื่องการบอกเวลา โดยครูแพท

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยครูอวยชิต

กิจกรรม