classroom-2

คนรักการศึกษา วันพุธที่31สค.59 นารีนุกูลสู่ SMART School

classroom-1

คนรักการศึกษา วันพุธที่31สค.59 นารีนุกูล ครูผู้สอนต้นทาง SMART Classroom

Untitled-2

คลิปการสอนที่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัล ตามกิจกรรม DLIT วิชาภาษาจีน เรื่องการบอกเวลา โดยคร