• Home
  • ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนนารีนุกูล

102 ถนนแจ้งสนิท   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484
Email : email@narinukun.ac.th , narinukun.web@gmail.com